Verzamelen intensiteitsgegevens en puntsnelheden Midden en Oost Nederland (2018 -2019)

RWS heeft in haar 'RWS inwinstrategie' bepaald dat er op 2.400 locaties intensiteit en puntsnelheden moeten worden gemeten ten behoeve van het verkeersmanagement en de wettelijke millieueisen. Door ARS T&TT werd Verkeerstechniek Velddriel ingehuurd voor het aanbrengen van de telpunten. Meer informatie over dit project is beschreven door de Nederlandse Databank Wegverkeersgegevens in dit nieuwsbericht.
 
Copyright © Verkeerstechniek Velddriel