Drilling

Om kortere of langere afstanden ondergronds te overbruggen, zijn boringen een betrouwbare oplossing. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van waterleidingen, telecommunicatie- en elektriciteitskabels en gasleidingen waarbij spoorwegen, gebouwen, kanalen of snelwegen moeten worden doorkruist. 
 
Verkeerstechniek Velddriel heeft de beschikking over een goed geoutilleerd machinepark waarbij we het hele spectrum kunnen bedienen. 
 
Er zijn drie manieren waarop je kunt boren:
  • Gestuurd boren
  • Boogzinken
  • Persingen 
Met persingen is het vooral een rechte lijn die je af kunt leggen. Boogzinken kan wel een bepaalde route afleggen, maar kan dat uitsluitend doen via voorgewalste profielen en die je in een hoepelvorm door het af te leggen traject heen haalt.
 
Met het hydraulische aangestuurde ‘gestuurde’ boren kun je heel precies manouvreren en met de technologie kun je ook precies zien waar de boor blijft en hem goed volgen. Hierdoor is precisiewerk mogelijk.
 
De voordelen van een gestuurde boring zijn eindeloos.
We zetten ze hieronder nog even op een rij:
  • Gestuurd boren kan over grote afstanden toegepast worden
  • Ook complexe projecten kunnen snel uitgevoerd worden
  • De overlast voor mens en milieu is minimaal
  • Omdat alles ondergronds plaats vindt heeft het nauwelijks impact op de bovengrondse omgeving
  • Door verschillende meetsystemen (walkoversysteem, magnetische steeringstool, gyro steeringstool) kan de positie van de boorkop vrijwel continu worden bepaald en waar nodig worden bijgestuurd om ondergrondse obstakels te omzeilen.
  • Relatief lage kosten in relatie tot complexiteit
Copyright © Verkeerstechniek Velddriel